Länkar

Svenska Hellinger Institutet
ISCA (International Systemic Constellations Association): www.isca-network.org
DGfS (Deutsche Gesellschaft für Systemaufstellungen): www.familienaufstellung.org


Facebook:  (1) Svenska Institutet för Familje- och OrganisationsKonstellationer | Facebook

Länkar till personer som arbetar med familje- och/eller organisationskonstellationer:

Stockholm:
Charlotte Palmgren
Ledare av Svenska Institutet för Familje- och OrganisationsKonstellationer, f.d. Svenska Hellinger Institutet
www.siffok.se

Samarbetspartners:
Göteborg:
Pille Naeris
www.slow-down.se

Organisationskonstellationer:
Stockholm:
Svante Björklund
Systemisk navigatör
www.intuitiv-dialog.se

Oslo:
Kjersti Börsum
www.inspirert.no