Strukturella organisationskonstellationer

Strukturella konstellationer kan liknas vid en filmuppspelning där möjligheter finns att köra filmen i full fart, halvfart, kvartsfart...osv.

Det finns två orsaker att arbeta med strukturella konstellationer, speciellt i organisationer:
* Metoden och arbetsflödet är mycket lättförståeligt för klienten och därför lätt att sälja in och använda.
* Metoden är repeterbar och pedagogisk, därmed kan den få större spridning och acceptans, samtidigt som den ger enkel och effektiv integrering med existerande metoder, t.ex. Enneagram, lösnings- orienterade arbetssätt och kroppssterapier.

Exempel på strukturella konstellationer som används mycket i Europa är problemkonstellationer,
värdetriangeln,tetralemma samt gömda/dolda konstellationer. T.ex. 4 representanter fördelade på:
1. organisationen
2. folk berörda av problemet
3. konsulten och senare
4. vad det verkligen handlar om.

Strukturella konstellationer kan liknas vid en filmuppspelning där möjligheter finns att köra filmen i full fart, halvfart, kvartsfart, tiondelsfart, några rutor i taget ner till en enda ruta. Det gör att detaljer kan studeras och kritiska övergångsskeenden hittas på ett effektivt sätt. Vi studerar skillnader mer än absoluteter. Det gör att representanterna kan bytas ut och endast rapportera förändringar, dvs man blir mer oberoende av tränade representanter.

Slutligen kan sägas att strukturerna underlättar intuitionens närvaro, men utan att låsa fast den.