Har du sett sett Netflixserien som heter AnotherSelf? Den bygger på Mark Wolynns bok ”It didn’t start with you” och den handlar om hur starkt förbundna vi är med det som hänt i familjen bakåt i tiden, ofta flera generationer bakåt. I serien får vi följa tre unga kvinnors historia både i nutid och genom det som hänt i deras familjer. Detta illustreras med uppställningar i grupp med en gruppterapeut som är utbildad i Familjekonstellationer.

Om du är intresserad så finns också ett föredrag med Mark Wolynn på youtube ”It didn’t start with you”, https://youtu.be/YqBhAgqZGSU.

Känner du att det väcker något hos dig så får du gärna kontakta mig antingen för en enskild konsultation eller deltagande i en workshop. Mejl chp@siffok.se

Charlotte Palmgren
Systemisk terapeut
Utbildad i Familjekonstellationer