Svenska Institutet för Familje- och OrganisationsKonstellationers (SIFFOK) (f.d.Svenska Hellinger Institutet) syfte är att förmedla Bert Hellingers metod Familjekonstellationer och andra Systemiska Konstellationer (Systemuppställningar) genom föredrag, workshops och kurser med erfarna konstellationsledare.

På gång

Kurs i Personlig Utveckling med Familjekonstellationer VT2022

Kursen är ett stort steg framåt i den personliga processen med att lära känna dig själv bättre.
Mycket av vårt beteende och våra känslor grundlades redan som små barn i vår uppväxtfamilj. Därför skapar beteendemönstren ofta lidande för oss själva och problem i nya relationer. Det är också anledningen till att många söker terapi för att bättre kunna förstå och förändra sina mönster.

läs mer

Fortbildning i Systemiska (Familje- och Organisations-)konstellationer

Institutet anordnar fortbildning i Systemiska Konstellationer för både privatpersoner och yrkesverksamma.
Att använda Systemiska Konstellationer är ett kraftfullt sätt att få syn på omedveten dynamik som finns under ytan på de flesta typer av frågeställningar och problem.

Systemiska konstellationer är lösningsinriktade, tillsynes enkla men samtidigt djupgående. De kan användas i situationer från det djupt personliga i nära relationer och till andra mindre och större sammanhang, till exempel inom terapi, vård, socialtjänst, skola, företag och organisationer.

läs mer

Workshop Livets konstellationer (Familjekonstellationer)

Livets konstellationer kan användas för att belysa alla sorters frågeställningar och problem. Det kan handla om fysisk och psykisk hälsa, relationer, arbetsliv, existentiella kriser m.fl.
Svårigheter i livet kan på ett omedvetet vis hänga ihop med det som tidigare hänt i familjehistorien.
Metoden Familjekonstellationer är ett kraftfullt sätt att medvetandegöra det som kan ha snärjt in oss.
Då möjliggörs också en lösning på våra svårigheter på ett ofta överraskande sätt.

läs mer

Baskurs i Systemiska (Familje-)konstellationer VT 2022

Institutet har sedan 2001 hållit baskurser med de grundläggande elementen i Bert Hellingers systemiska terapiform – Familjekonstellationer.
Baskursen är den första delen i den längre fortbildningen för främst verksamma i människorelaterade yrken.

läs mer

Kärleksproblem? Trassliga relationer? Partnerproblem?

Har du problem med kärleken till din partner eller dina föräldrar eller dina barn eller till dig själv? Oavsett i vilken relation så handlar det om förväntningar och tidigare erfarenheter. Vill du komma vidare och hitta en lösning? Börja med att lyssna på föredraget...

läs mer

Föredrag Familjekonstellationer

Föredrag ”Under ytan i relationer”, Stockholm
Hur kan våra relationer i familjen bli den tillgång som ger oss energi, glädje och livslust och inte motsatsen?

läs mer

Enskilda konsultationer

Charlotte Palmgren erbjuder enskilda konsultationer 60-90 min på en frågeställning eller problem som klienten har. Hon använder sig av bordsdockor, golvmarkörer och visualisering för att gestalta problemställningen och en möjlig lösning.

läs mer

Om

Svenska Institutet för Familj- och OrganisationsKonstellationer

(f.d. Svenska Hellinger Institutet)

Institutet grundades 2001 och drivs av Charlotte Palmgren, familjesystemisk terapeut (enligt Bert Hellingers modell)

Fortbildning i Systemiska (Familje- och Organisations-)Konstellationer
Institutet erbjuder fortlöpande kurser och fortbildning i Familjekonstellationer och i Organisationskonstellationer.

Program se Kalendarium/Evenemang.

Institutet säljer också böcker och häften på svenska. Boken ”Om du visste hur mycket jag älskar dig!” Kärlekens kraft i familjerelationer  av Charlotte Palmgren, presenterar en sammanfattning av B. Hellingers Familjekonstellationer. Boken ”Under ytan – berättelser ur verkliga livet utifrån ett familjesystemiskt perspektiv” av Charlotte Palmgren, illustrerar med 22 berättelser från sin praktik på ett lättbegripligt sätt vad som finns både över och under ytan i familjesystem.

 

Nyfiken och vill veta mer?

Känner du dig nyfiken och vill veta mer eller vill du boka ett möte direkt? Kontakta mig via kontaktformuläret eller ring mig.

Klicka här för att komma i kontakt