Svenska Hellinger Institutet har bytt namn till

Svenska Institutet för Familje- och OrganisationsKonstellationer

På gång

NEW! Lecture and workshop in English

NEW! Lecture and workshop in English Jan 24-25, 2020 Life's Constellations (Livets Konstellationer) with Charlotte Palmgren This workshop starts on Friday night at 6 pm until 8 pm with a lecture about what Family Constellations are about, the foundation...

läs mer

Självmedkänsla och Familjekonstellationer på Kreta

16-23 april 2020 i LendasOasen Kreta Med en stärkt självkänsla och förmåga att känna själv-medkänsla är vi bättre rustade att möta livets motgångar. Vi kommer att använda metoden Familjekonstellationer för att du ska kunna uppnå en bättre själv-medkänsla och en mer...

läs mer

Kärleksproblem? Trassliga relationer? Partnerproblem?

Har du problem med kärleken till din partner eller dina föräldrar eller dina barn eller till dig själv? Oavsett i vilken relation så handlar det om förväntningar och tidigare erfarenheter. Vill du komma vidare och hitta en lösning? Kom då på ett föredrag "Under ytan i...

läs mer

Föredrag Familjekonstellationer

Föredrag “Under ytan i relationer”, Stockholm
Hur kan våra relationer i familjen bli den tillgång som ger oss energi, glädje och livslust och inte motsatsen?

läs mer

Workshop Livets konstellationer (Familjekonstellationer)

Livets konstellationer kan användas för att belysa alla sorters frågeställningar och problem. Det kan handla om fysisk och psykisk hälsa, relationer, arbetsliv, existentiella kriser m.fl.
Svårigheter i livet kan på ett omedvetet vis hänga ihop med det som tidigare hänt i familjehistorien.
Metoden Familjekonstellationer är ett kraftfullt sätt att medvetandegöra det som kan ha snärjt in oss.
Då möjliggörs också en lösning på våra svårigheter på ett ofta överraskande sätt.

läs mer

Enskilda konsultationer

Charlotte Palmgren erbjuder enskilda konsultationer 60-90 min på en frågeställning eller problem som klienten har. Hon använder sig av bordsdockor, golvmarkörer och visualisering för att gestalta problemställningen och en möjlig lösning.

läs mer

Fördjupningskurs Systemiska (Familje-)konstellationer

Har du tidigare deltagit i en kurs i Systemiska (Familje-)konstellationer minst 6 dagar och vill arbeta utifrån metoden erbjuder Institutet en Fördjupning om 12 dagar med början hösten 2019 och som slutar maj 2020. För att delta behöver du arbeta inom ett vårdande...

läs mer

Om

Svenska Institutet för Familj- och OrganisationsKonstellationer

(f.d. Svenska Hellinger Institutet)

Svenska Institutet för Familj- och Organisationskonstellationers (f.d.Svenska Hellinger Institutet) syfte är att förmedla Bert Hellingers metod Familjekonstellationer och andra Systemiska Konstellationer (Systemuppställningar) genom föredrag, workshops och kurser med erfarna konstellationsledare. Institutet grundades 2001 och drivs av Charlotte Palmgren, familjesystemisk terapeut (enligt Bert Hellingers modell). Institutet säljer också böcker och häften på svenska. Boken “Om du visste hur mycket jag älskar dig!” Kärlekens kraft i familjerelationer  av Charlotte Palmgren, presenterar en sammanfattning av B. Hellingers Familjekonstellationer. Boken “Under ytan – berättelser ur verkliga livet utifrån ett familjesystemiskt perspektiv” av Charlotte Palmgren, illustrerar med 22 berättelser från sin praktik på ett lättbegripligt sätt vad som finns både över och under ytan i familjesystem. FORTBILDNINGAR I SYSTEMISKA KONSTELLATIONER Institutet erbjuder fortlöpande kurser och fortbildning i Familjekonstellationer och i Organisationskonstellationer. Program se Kalendarium/Evenemang.

  Här finns också flera videor.

Nyfiken och vill veta mer?

Känner du dig nyfiken och vill veta mer eller vill du boka ett möte direkt? Kontakta mig via kontaktformuläret eller ring mig.

Klicka här för att komma i kontakt