Svenska Institutet för Familje- och OrganisationsKonstellationers (SIFFOK) (f.d.Svenska Hellinger Institutet) syfte är att förmedla Bert Hellingers metod Familjekonstellationer och andra Systemiska Konstellationer (Systemuppställningar) genom föredrag, workshops och kurser med erfarna konstellationsledare.

På gång

Kurs i Personlig Utveckling med Familjekonstellationer VT2023

Kurs i Personlig Utveckling med Familjekonstellationer VT2023

Kursen är ett stort steg framåt i den personliga processen med att lära känna dig själv bättre.
Mycket av vårt beteende och våra känslor grundlades redan som små barn i vår uppväxtfamilj. Därför skapar beteendemönstren ofta lidande för oss själva och problem i nya relationer. Det är också anledningen till att många söker terapi för att bättre kunna förstå och förändra sina mönster.

läs mer
Workshop Livets konstellationer (Familjekonstellationer)

Workshop Livets konstellationer (Familjekonstellationer)

Livets konstellationer kan användas för att belysa alla sorters frågeställningar och problem. Det kan handla om fysisk och psykisk hälsa, relationer, arbetsliv, existentiella kriser m.fl.
Svårigheter i livet kan på ett omedvetet vis hänga ihop med det som tidigare hänt i familjehistorien.
Metoden Familjekonstellationer är ett kraftfullt sätt att medvetandegöra det som kan ha snärjt in oss.
Då möjliggörs också en lösning på våra svårigheter på ett ofta överraskande sätt.

läs mer
Kärleksproblem? Trassliga relationer? Partnerproblem?

Kärleksproblem? Trassliga relationer? Partnerproblem?

Har du problem med kärleken till din partner eller dina föräldrar eller dina barn eller till dig själv? Oavsett i vilken relation så handlar det om förväntningar och tidigare erfarenheter. Vill du komma vidare och hitta en lösning? Börja med att lyssna på föredraget...

läs mer
Enskilda konsultationer

Enskilda konsultationer

Charlotte Palmgren erbjuder enskilda konsultationer 60-90 min på en frågeställning eller problem som klienten har. Hon använder sig av bordsdockor, golvmarkörer och visualisering för att gestalta problemställningen och en möjlig lösning.

läs mer
Familjerötter

Familjerötter

Vare sig vi vill det eller inte så är vi inbäddade i våra familjerötter - på gott och på ont. På gott när alla som finns och har funnits har sin givna plats i familjesystemet oavsett vem man var som människa. På ont däremot när någon utesluts ur gemenskapen utifrån...

läs mer
Det började inte med dig! (It didn’t start with you!)

Det började inte med dig! (It didn’t start with you!)

Har du sett sett Netflixserien som heter AnotherSelf? Den bygger på Mark Wolynns bok "It didn't start with you" och den handlar om hur starkt förbundna vi är med det som hänt i familjen bakåt i tiden, ofta flera generationer bakåt. I serien får vi följa tre unga...

läs mer

Om

Svenska Institutet för Familj- och OrganisationsKonstellationer

(f.d. Svenska Hellinger Institutet)

Institutet grundades 2001 och drivs av Charlotte Palmgren, familjesystemisk terapeut (enligt Bert Hellingers modell)

Fortbildning i Systemiska (Familje- och Organisations-)Konstellationer
Institutet erbjuder fortlöpande kurser och fortbildning i Familjekonstellationer och i Organisationskonstellationer.

Program se Kalendarium/Evenemang.

Institutet säljer också böcker och häften på svenska. Boken ”Om du visste hur mycket jag älskar dig!” Kärlekens kraft i familjerelationer  av Charlotte Palmgren, presenterar en sammanfattning av B. Hellingers Familjekonstellationer. Boken ”Under ytan – berättelser ur verkliga livet utifrån ett familjesystemiskt perspektiv” av Charlotte Palmgren, illustrerar med 22 berättelser från sin praktik på ett lättbegripligt sätt vad som finns både över och under ytan i familjesystem.

 

Nyfiken och vill veta mer?

Känner du dig nyfiken och vill veta mer eller vill du boka ett möte direkt? Kontakta mig via kontaktformuläret eller ring mig.