Kurs i Personlig Utveckling med Familjekonstellationer VT2022 (3×2 dagar)
(Kursen är första delen i en längre fortbildning för professionella, Bas 6 dgr + Fördjupning 15 dgr)

Datum: 19-20 februari, 19-20 mars, 23-24 april 2022

Program: Kurs i personlig utveckling vt 22

Kursen är ett stort steg framåt i den personliga processen med att lära känna dig själv bättre. Här kommer du få få utforska dina beteenden, känslor och mönster på ett annorlunda sätt genom att sätta in det i ett större sammanhang och främst utifrån ditt familjesystem.

Alltifrån det vi är små barn  förhåller vi oss till verkligheten som vi ser och upplever den. Den största mänskliga drivkraften är att få höra till, att vara inkluderad och inte exkluderas. För detta skaffar vi oss strategier för att få höra till familjen, kompisar, arbetet m.fl. grupper.

Mycket av vårt beteende och våra känslor grundlades redan som små barn i vår uppväxtfamilj och kommer att upprepas även i andra sammanhang och konstellationer. Som barn var det omöjligt att förstå det större sammanhanget man var inbäddad i. Därför skapar beteendemönstren ofta lidande för oss själva och problem i nya relationer. Det är också anledningen till att många söker terapi för att bättre kunna förstå och förändra sina mönster.

Kursen 3×2 dagar (Baskurs) är öppen för alla som vill fördjupa sin personliga process. Rekommenderas att man deltagit i minst en workshop i Familjekonstellationer. En fördjupningskurs 12-18 dagar planeras 2022 för professionella som önskar använda Familjekonstellationer i sitt yrke.

Deltagarna får lära sig grunderna i metoden samt praktisera innehållet i övningar i smågrupper.
Konstellationer med ledaren i storgrupp, där man tar upp egna frågeställningar.
Arbetsmaterial: Kompendium och boken ”Om du visste hur mycket jag älskar dig!” (150 kr)

För detaljerat kursupplägg se: Program BASBLOCK VT22 Shlm

Ledare: Charlotte Palmgren
Charlotte är Dipl. Psykosyntesterapeut, utbildad vid PsykosyntesAkademin i Stockholm och arbetar i egen verksamhet som terapeut och kursledare sedan 1994. Hon har sedan 1997 studerat Bert Hellingers familjesystemiska terapi – Familjekonstellationer –  och har integrerat det i sitt arbete och leder workshops och kurser i Familjekonstellationer sedan 2001. Charlotte gått flera utbildningar i Familjekonstellationer och i Organisations-konstellationer och har deltagit i ett flertal seminarier med Bert Hellinger och andra erfarna konstellationsledare i och utanför Europa och 2001 grundade hon Svenska Hellinger Institutet, numera Svenska Institutet för Familje- och Organisationskonstellationer (SIFFOK). Sedan 1998 har Charlotte organiserat flera seminarier och utbildningar med inbjudna utbildare. År 2001 och 2002 inbjöd hon Bert Hellinger till Stockholm. Charlotte har också skrivit två böcker om Familjekonstellationer, ”Om du visste hur mycket jag älskar dig!” Kärlekens kraft i familjerelationer och ”Under ytan. Berättelser ur verkliga livet utifrån ett familjesystemiskt perspektiv”. Charlotte är grundare av ledare för f.d.Svenska Hellinger Institutet numera Institutet för Familje- och OrganisationsKonstellationer, och erkänd konstellatör i DGfS (Deutsche Gemeinschaft für Systemaufstellungen).

Anmälan och frågor till Charlotte Palmgren, chp@siffok.se