Böcker och häften

Beställningar kan göras genom mejl

6lBeställningar kan göras genom mejl info@siffok.se och därefter betalning över bg 5574-2282.

Kom ihåg ange namn och adress! Porto tillkommer.
(Vid beställning av mer än 1 bok blir portot lägre och uppges vid bekräftelse av beställningen du gör via mejl)

Böcker och dvd:n på tyska och engelska kan även beställas direkt hos Carl Auer Verlag över hemsidan www.carl-auer.com .

…………………………….

Böcker

Om du visste hur mycket jag älskar dig!” Kärlekens kraft i familjerelationer.
Boken, skriven av Charlotte Palmgren, presenterar en sammanfattning av B. Hellingers Familjekonstellationer.

”Av tillgivenhet och djup kärlek till vår familj tar vi som barn omedvetet på oss bördor och roller som inte är våra egna. Detta påverkar vår möjlighet att leva livet full ut även som vuxna. Med hjälp av metoden Familjekonstellationer kan vi bli medvetna om och frigöra oss från det som på ett ohälsosamt sätt låser oss i vårt familjesystem. Genom att följa de principer som Bert Hellinger funnit styr familjesystem, och som han kallar ”kärlekens ordningar”, blir vi istället förbundna med vår familj på ett kraftgivande sätt utan att omedvetet vara insnärjda i någon annans livsöde. Det är om dessa kärlekens ordningar och vad som händer när vi inte följer dem som boken handlar.”

I bokens första del beskrivs och klargörs bl.a. begrepp som kärlekens ordningar, dolda dynamiker i familjesystem och deras verkningar, liksom teman som abort, adoption incest, offer och förövare m.fl. I bokens andra del beskrivs bl.a. samvetet och dess funktion, själen som begrepp, det fenomenologiska tillvägagånggsättet och Familjekonstellationer som metod. Exempel från Charlottes egen praktik varvars med verser och citat av Bert Hellinger.

Pris: SEK 160 + porto . Beställning görs genom att mejla chp(at)siffok.se och sätta in betalning på swish 123 164 2354 eller bg 5449-0099 tillsammans med namn och adress.

Under ytan framsida 140619Under ytan – berättelser ur verkliga livet utifrån ett familjesystemiskt perspektiv (2014)

Författare: Charlotte Palmgren

Boken beskriver mer än en verklighet i människors liv. Starka öden i familjehistorien, ibland generationer bakåt, påverkar vårt liv bortom vår medvetna kontroll. När vi får insikt om vad som pågår under ytan kan vi uppleva mer frihet att utvecklas och leva mer harmoniskt.

Med berättelser ur sin praktik beskriver Charlotte Palmgren vad som finns både över och under ytan i familjer. Med hjälp av metoden Familjekonstellationer har hon medverkat till att fler än tusen personer har fått möjlighet att på ett nytt sätt förstå sig själva och sina liv.

”Jag är imponerad över hur du lyckats skriva en bok som passar alla läsare. Dels har du kortfattat och tydligt beskrivit vad familjekonstellationer är för nybörjare och nyfikna. Samtidigt ger du klargörande exempel som vidgar vyerna även för den som har mer erfarenheter av konstellationer. Det gör den här boken bra att gå tillbaka till som en uppslagsbok och för uppfräschning av sina kunskaper. Boken får extra djup och trovärdighet genom hur bjuder på din egen bakgrundshistoria.Dessutom har du lyckats med konststycket att skriva på en lättläst svenska, vilket jag uppskattar mycket. Då hamnar innehållet i fokus. Så vill jag har det som läsare!Tack för en mycket givande bok!”                                                                                                                    Margareta Lindvall Rolfhamre

Pris SEK 120 + porto
Beställning görs genom att mejla chp(at)siffok.se och sätta in betalning på swish 123 164 2354 eller bg 5449-0099 tillsammans med namn och adress.

I ”Familjen – boja eller kraft” presenteras Bert Hellinger, hans tänkande och hans systemiska familjeterapi i ett samtal med intervjuaren Gabriele ten Hövel.

Samtalet utvecklar sig till en intressant dialog mellan två i livsfrågor djupt engagerade personer. Spännande, tänkvärd och ibland provocerande läsning.”

SLUTSÅLD!!

 

Häften

Soul Work – Om kärlekens lagar och själens rörelser (transkription av Bert Hellingers föreläsningar i Stockholm 2002)
Kärlek vid andra ögonkastet – om parrelationer I (ur boken ”Liebe auf den zweiten Blick”)
Hur kärlek lyckas – om parrelationer II (ur boken ”Wie Liebe gelingt”)
SLUTSÅLDA!!

Häfte med 12 artiklar av internationellt erkända konstellatörer ”Systemuppställningar. Familjer och andra sociala system” – 12 internationella konstellatörer översatta ur Praxis der Systemaufstellung 2/2010.
Pris SEK 100 + porto SLUTSÅLDA!!

”The knowing Field Journal” – har exemplar (olika nummer) av den engelska tidskriften till försäljning.
Pris 100 kr/st + porto

Litteraturlista

 

I Litteraturlistan finns böcker om Familjekonstellationer av olika författare, inkl. Bert Hellinger.