WORKSHOP i LIVETS KONSTELLATIONER
(Familjekonstellationer)

med Charlotte Palmgren, Systemisk terapeut i Familjekonstellationer

Våren 2022:
Över zoom:
lördag 12 februari, 12 mars kl. 10-13.30
Stockholm live/fysiskt:
lördagar 26 februari, 2 april, 7 maj kl. 10-ca18.00
Ledare: Charlotte Palmgren

Vad är Livets konstellationer?
Livets konstellationer kan användas för att belysa alla sorters frågeställningar och problem. Det kan handla om fysisk och psykisk hälsa, relationer, arbetsliv, existentiella kriser m.fl. Genom att se på faktiska händelser i familjesystemet kan vi bättre förstå vårt eget livsöde. Det som faktiskt hänt – att någon dött tidigt, svåra sjukdomar, trauman, separationer, aborter, krig, flykt etc. – påverkar oss på ett djupt själsligt plan. Det sker omedvetet och vi kopplar sällan ihop det med de problem vi upplever här och nu. Ofta har någon blivit bortglömd, utesluten eller inte hedrad i familjesystemet. Känslor har stängts av och inte fått komma till uttryck. Allt detta får effekter på systemets medlemmar och någon ”oskyldig” kan omedvetet ha känslor som faktiskt hör ihop med någon annan familjemedlem. Med hjälp av familjekonstellationer kan vi lösa omedvetna knutar och leva ett mer medvetet liv. När vi låter andra bära sitt eget öde och vi ger dem som tillhör oss en plats i våra hjärtan får vi tillgång till kärlekens verkliga kraft.

Att sätta upp en konstellation:

I rummet: Den som ska sätta upp en konstellation berättar kort vad man vill komma tillrätta med i sitt liv. Fakta om händelser i familjesystemet är viktigt för uppställningen. Sedan väljer man representanter för sina familjemedlemmar eller andra aspekter, inklusive en person för sig själv. Man placerar därefter representanterna i förhållande till varandra genom att följa sin inre bild eller känsla. Charlotte går därefter runt till samtliga i uppställningen och frågar hur de uppfattar sin situation i de positioner där de blivit placerade. Utifrån detta synliggör hon dynamiken i familjens inre struktur och går därefter steg för steg mot en lösning. När man funnit lösningen går klienten oftast själv in och tar sin plats i konstellationen.

Det finns 5 klientplatser. För att vara klient förväntas att man deltagit som representant i en tidigare workshop eller haft en enskild konsultation. Observatör/representant deltar i andras uppställningar.

Pris klient 2000, repr 600
(stud., arbetslös, sjukskr., pensionär samt tidigare deltagare klient 1800, repr. 400)

Över zoom: Den som ska sätta upp en konstellation berättar kort vad man vill komma tillrätta med i sitt liv. Fakta om händelser i familjesystemet är viktigt för uppställningen.Därefter väljer klienten bordsdockor för de personer som frågeställningen handlar om inkl. en docka för sig själv. Sen väljs representanter från deltagarna i zoom så på så vi får ge röst åt dockorna.

Pris klient 1800, repr. 250
(stud., arbetslös, sjukskr., pensionär samt tidigare deltagare = klient 1600, repr. 150)

Betalning: Anmälningsavgift 300 (ej återbetalningsbar) betalas vid anmälan för att garantera plats. Resterande betalning görs minst en vecka före workshop.Insättes på BG 5449-0099 eller över swish 123 164 2354 .
Vid återbud senast tre veckor före start debiteras halv avgift. Vid senare återbud debiteras full avgift.

Anmälan till: Charlotte, chp(at)siffok.se, eller mobil 0709-240663. Kom ihåg lämna namn och tel.nr vid anmälan!

Om Charlotte Palmgren
Charlotte är Dipl. Psykosyntesterapeut, utbildad vid PsykosyntesAkademin i Stockholm och arbetar i egen verksamhet som terapeut och kursledare sedan 1994. Hon har sedan 1997 studerat Bert Hellingers familjesystemiska terapi – Familjekonstellationer –  och har integrerat det i sitt arbete och leder workshops och kurser i Familjekonstellationer sedan 2001. Charlotte gått flera utbildningar i Familjekonstellationer och i Organisations-konstellationer och har deltagit i ett flertal seminarier med Bert Hellinger och andra erfarna konstellationsledare i och utanför Europa och 2001 grundade hon Svenska Hellinger Institutet, numera Svenska Institutet för Familje- och Organisationskonstellationer (SIFFOK). Sedan 1998 har Charlotte organiserat flera seminarier och utbildningar med inbjudna utbildare. År 2001 och 2002 inbjöd hon Bert Hellinger till Stockholm. Charlotte har också skrivit två böcker om Familjekonstellationer, ”Om du visste hur mycket jag älskar dig!” Kärlekens kraft i familjerelationer och ”Under ytan. Berättelser ur verkliga livet utifrån ett familjesystemiskt perspektiv”. Charlotte är grundare av ledare för f.d.Svenska Hellinger Institutet numera Institutet för Familje- och OrganisationsKonstellationer, och erkänd konstellatör i DGfS (Deutsche Gemeinschaft für Systemaufstellungen).