WORKSHOP i LIVETS KONSTELLATIONER
(Familjekonstellationer)

med Charlotte Palmgren, Systemisk terapeut i Familjekonstellationer

Våren 2024 – Stockholm
Stockholm live/fysiskt:

Lörd-sönd 10-11 februari
Lördag 13-18.00
Söndag 10-17.00

Lörd 27 april
Kl 10-18.00

Lörd-sönd 8-9 juni
Lörd 13-18.00
Sönd 10-18.00

Ledare: Charlotte Palmgren (presentation se nedan)

Pris för samtliga deltagare
Klient 2200 (inkl. medföljande representant)
(sjukskriven, arbetslös, studerande, pensionär 2000)
Representant 400 (= aktiv deltagare i en klients konstellation)
Alla priser inkl. 25% moms, företag mot faktura eller kvitto på plats.

Upplägget för deltagandet i mina workshops i.r.l..Det kommer att finnas möjlighet för klienter att göra en konstellation om man tar med en medföljande representant. Det betyder att du som vill vara klient behöver ta med dig någon som alltså inte gör en konstellation själv men som deltar i uppställningarna. *)

Kan du inte delta båda dagarna går det bra att delta endast en dag. Men helst önskar jag anmälan till båda dagarna och priset är ändå detsamma.
Det behövs min. 10 deltagare (5 klienter + 5 representanter) varje dag för att workshopen ska bli av. När jag ser hur många som anmält sig beslutar jag om hur dagarna kommer se ut.

Nu är det alltså din tur att återkomma med en anmälan för dig som klient och vem som du tar med som representant (namn och e-post). Jag behöver samtidigt veta om du kan delta båda dagarna eller bara en dag.
Kan du inte alls delta denna helgen, men önskar vara klient senare så skriv det också.

*) Har du ingen medföljande representant så kanske det finns någon som själv anmält sig att endast vara representant och som kan fylla den platsen, men företräde ges till klienter som tar med egen representant.

Anmälan till: Charlotte, chp(at)siffok.se. Kom ihåg lämna namn och tel.nr vid anmälan!

Vad är Livets konstellationer?
Livets konstellationer kan användas för att belysa alla sorters frågeställningar och problem. Det kan handla om fysisk och psykisk hälsa, relationer, arbetsliv, existentiella kriser m.fl. Genom att se på faktiska händelser i familjesystemet kan vi bättre förstå vårt eget livsöde. Det som faktiskt hänt – att någon dött tidigt, svåra sjukdomar, trauman, separationer, aborter, krig, flykt etc. – påverkar oss på ett djupt själsligt plan. Det sker omedvetet och vi kopplar sällan ihop det med de problem vi upplever här och nu. Ofta har någon blivit bortglömd, utesluten eller inte hedrad i familjesystemet. Känslor har stängts av och inte fått komma till uttryck. Allt detta får effekter på systemets medlemmar och någon ”oskyldig” kan omedvetet ha känslor som faktiskt hör ihop med någon annan familjemedlem. Med hjälp av familjekonstellationer kan vi lösa omedvetna knutar och leva ett mer medvetet liv. När vi låter andra bära sitt eget öde och vi ger dem som tillhör oss en plats i våra hjärtan får vi tillgång till kärlekens verkliga kraft.

Att sätta upp en konstellation:

I rummet: Den som ska sätta upp en konstellation berättar kort vad man vill komma tillrätta med i sitt liv. Fakta om händelser i familjesystemet är viktigt för uppställningen. Sedan väljer man representanter för sina familjemedlemmar eller andra aspekter, inklusive en person för sig själv. Man placerar därefter representanterna i förhållande till varandra genom att följa sin inre bild eller känsla. Charlotte går därefter runt till samtliga i uppställningen och frågar hur de uppfattar sin situation i de positioner där de blivit placerade. Utifrån detta synliggör hon dynamiken i familjens inre struktur och går därefter steg för steg mot en lösning. När man funnit lösningen går klienten oftast själv in och tar sin plats i konstellationen.

Konstellationsarbetet bygger på att vi alla ingår i det energifält som byggs upp med hjälp av deltagarna, varför detta förfaringssätt i process är mycket kraftfullt och med en synergieffekt där 1-1 blir 3 och inte längre 2. Dvs. ingen går hem tomhänt utan får mer med sig än vad man gav!

Om Charlotte Palmgren
Charlotte är Dipl. Psykosyntesterapeut, utbildad vid PsykosyntesAkademin i Stockholm och arbetar i egen verksamhet som terapeut och kursledare sedan 1994. Hon har sedan 1997 studerat Bert Hellingers familjesystemiska terapi – Familjekonstellationer –  och har integrerat det i sitt arbete och leder workshops och kurser i Familjekonstellationer sedan 2001. Charlotte gått flera utbildningar i Familjekonstellationer och i Organisations-konstellationer och har deltagit i ett flertal seminarier med Bert Hellinger och andra erfarna konstellationsledare i och utanför Europa och 2001 grundade hon Svenska Hellinger Institutet, numera Svenska Institutet för Familje- och Organisationskonstellationer (SIFFOK). Sedan 1998 har Charlotte organiserat flera seminarier och utbildningar med inbjudna utbildare. År 2001 och 2002 inbjöd hon Bert Hellinger till Stockholm. Charlotte har också skrivit två böcker om Familjekonstellationer, ”Om du visste hur mycket jag älskar dig!” Kärlekens kraft i familjerelationer och ”Under ytan. Berättelser ur verkliga livet utifrån ett familjesystemiskt perspektiv”. Charlotte är grundare av ledare för f.d.Svenska Hellinger Institutet numera Institutet för Familje- och OrganisationsKonstellationer, och erkänd konstellatör i DGfS (Deutsche Gemeinschaft für Systemaufstellungen).