Bert Hellinger

Bert Hellinger är grundare till metoden Familjekonstellationer

Bert Hellinger
f. 16 december 1925, d. 19 september 2019

Den 19 september 2019, lämnade Bert Hellinger, 93 år, den här världen. Det han gav oss genom sitt arbete med Familjekonstellationer kommer dock att leva kvar och fortsättningsvis ge många många människor möjlighet att hitta försoning och känna kärlekens kraft. Den kraft som Bert Hellinger själv utgick från när han verkade världen över under flera årtionden. Det är med stor tacksamhet och ödmjukhet som jag ser på allt jag själv fått genom att personligen ha träffat och deltagit med Bert Hellinger. Tack vare hans stora generositet att ge mig sina böcker och videos har han hjälpt mig att bygga upp institutet med samma namn för att kunna ge vidare något av det jag själv fått av honom. Tack Bert och vila i frid!?Charlotte Palmgren

Bert Hellinger var en mycket erkänd och uppskattad terapeut i sitt hemland Tyskland och i många andra länder världen över. Han verkade under 20 år som präst, bl.a. som missionär bland Zulu-folket i Afrika, och deltog då i en ekumenisk utbildning i gruppdynamik. Därefter började han studera psykoanalys och olika terapeutiska traditioner, liksom familjesystemisk terapi. Sedan mer än trettiofem år har Bert Hellinger utvecklat ett eget nyskapande sätt att arbeta med familjesystem som berör de djupaste existentiella frågeställningarna. Bert Hellinger arbetade med själen som en reellt verkande psykisk kraft. Under mer än trettiofem år har Bert Hellinger rest världen runt och hållit seminarier inför hundratals människor. I september 2001 samt 2002 höll han seminarier i Stockholm. Många seminarier är dokumenterade i böcker och på dvd.

The Orders of Love – Kärlekens ordningar
Bert Hellinger har formulerat det han kallar Kärlekens ordningar (Orders of Love) utifrån sina observationer vid tusentals familjekonstellationer med människor världen över samt utifrån sina insikter om hur samvetet fungerar på ett systemiskt sätt.

Kärlekens ordningar är den grund som kärleken vilar på. Vissa ordningar är destruktiva och leder till lidande, sjukdom och död och har med barnets blinda kärlek att göra. Andra ordningar leder till upplyst kärlek. Den upplysta kärleken betyder att vi med respekt låter andra i vår familj bära sitt eget öde och att vi samtycker till vårt eget öde.

Genom att se på faktiska händelser i familjesystemet kan vi bättre förstå vårt eget livsöde. Det som faktiskt hänt – att någon dött tidigt, svåra sjukdomar, trauman, separationer, aborter, krig, flykt etc. – påverkar oss på ett djupt själsligt plan. Det sker omedvetet och vi kopplar sällan ihop det med de problem vi upplever här och nu. Ofta har någon blivit bortglömd, utesluten eller inte hedrad i familjesystemet. Känslor har stängts av och inte fått komma till uttryck. Allt detta får effekter på systemets medlemmar och någon ”oskyldig” kan omedvetet ha känslor som faktiskt hör ihop med någon annan familjemedlem.

Det är barnets kärlek och lojalitet som binder det till sitt system på gott och ont. Som barn försöker vi omedvetet kompensera för dem som varit glömda, uteslutna eller vanhedrade. Vi gör det genom att omedvetet upprepa deras öde. Med hjälp av familjekonstellationer kan denna kärlek, som tror att man kan hjälpa en annan person genom att lida och till och med dö i hans eller hennes ställe, omvandlas och man kan undvika att så sker.

För att försonas och hitta vår genuina styrka måste vi finna vår rätta plats i familjen. När vi låter andra bära sitt eget öde och vi ger dem som tillhör oss en plats i våra hjärtan, så kommer en läkande kraft att flöda, till glädje för oss och våra familjer. Det är principerna bakom dessa kraftflöden som Bert Hellinger kallar ”The Orders of Love” (Kärlekens ordningar).