Vare sig vi vill det eller inte så är vi inbäddade i våra familjerötter – på gott och på ont.

På gott när alla som finns och har funnits har sin givna plats i familjesystemet oavsett vem man var som människa. På ont däremot när någon utesluts ur gemenskapen utifrån åsikter och värderingar hur man ska vara som människa. Likaså på ont om någon bär med sig olösta trauman och olösta känslor som energimässigt blir kvar i familjesystemet genom fysiska och/eller psykiska symptom.

Arbetet med familjerötter bygger på antagandet att en person oskyldigt kan bli bärare av olösta trauman i familjesystemet. Den tyske terapeuten Bert Hellinger (död 2019) ägnade sina sista 40 år att utforska dynamiker i familjesystem med hjälp av familjeuppställningar  (ty. Familienstellen) och visa på konsekvenserna när systemet inte är i ordning och vad som behövs för att kärlekens ska kunna flöda i familjer. Han formulerade detta i Kärlekens ordningar (the Orders of Love) som du kan läsa mer om på startsidan under fliken Familjekonstellationer. Där finns också mer som ligger till grund för arbetet med familjerötter.

För en konsultation se fliken Enskild Konsultation och för att delta i en workshop gå till Kalendarium/Evenemang.