Föredrag “Under ytan i relationer”

Våren 2020:
Datum:
fredagar 24 januari (eng o svenska) 14 febr, 13 mars, 24 april, 22 maj

Tid: kl. 18.00- ca 21.00
Plats: Stockholm
Blå Vinden, Tomtebog 6, Stockholm
Inträde: 300 (betalas kontant eller swish)                                                           
Föranmälan: kontaktformulär
eller mobil Charlotte 0709-240663
Kvällen är även första delen i workshopen som fortsätter på lördagen 10.00-18.00. Det går då också bra anmäla sig till lördagen.          

Föredrag Under ytan i relationer
Hur kan våra relationer bli den tillgång som ger oss energi, glädje och livslust och inte motsatsen? Hur kan vi frigöra oss från sådant som på ett ohälsosamt sätt låser oss i vår ursprungsfamilj? Hur kan vi lösa problem i familjesystemet så att vi kan leva och älska helt och fullt?

Charlotte kommer att utifrån metoden Familjekonstellationer berätta hur vi kan finna kraftgivande och kärleksfulla lösningar till glädje för oss själva liksom för våra nuvarande par- och familjerelationer. Under kvällen görs en övning och/eller en uppställning som man även kan delta i om man så vill.

Bert Hellinger, tysk f.d. präst och psykoterapeut, har genom sitt terapeutiska arbete med familjesystem rönt stor uppmärksamhet världen över främst genom sina insikter om de dynamiker som sker omedvetet i familjer och som leder till lidande och ibland död. Genom att förstå hur samvetet verkar har han kunnat formulera de principer som han funnit styr familjesystem och som han kallar kärlekens ordningar.