Föredrag ”Under ytan i relationer”

Pga. pandemin är alla öppna föredrag ”live” inställda. Om du är intresserad finns en video på startsidan från ett föredrag.
(Att delta som representant i en workshop och/eller läsa boken ”Om du visste hur mycket jag älskar dig!” eller ”Under ytan” ger en bra bild av vad Familjekonstellationer handlar om.)    

Föredrag Under ytan i relationer  – Se video som finns på startsidan
Hur kan våra relationer bli den tillgång som ger oss energi, glädje och livslust och inte motsatsen? Hur kan vi frigöra oss från sådant som på ett ohälsosamt sätt låser oss i vår ursprungsfamilj? Hur kan vi lösa problem i familjesystemet så att vi kan leva och älska helt och fullt?

Charlotte kommer att utifrån metoden Familjekonstellationer berätta hur vi kan finna kraftgivande och kärleksfulla lösningar till glädje för oss själva liksom för våra nuvarande par- och familjerelationer. Under kvällen görs en övning och/eller en uppställning som man även kan delta i om man så vill.

Bert Hellinger, tysk f.d. präst och psykoterapeut, har genom sitt terapeutiska arbete med familjesystem rönt stor uppmärksamhet världen över främst genom sina insikter om de dynamiker som sker omedvetet i familjer och som leder till lidande och ibland död. Genom att förstå hur samvetet verkar har han kunnat formulera de principer som han funnit styr familjesystem och som han kallar kärlekens ordningar.