Föredrag

Det finns en video på startsidan från ett föredrag. Du kan också anmäla dig till fredagskvällen när det är en workshop och  då du får veta mer vad arbetet bygger på och vara med om en konstellation. (se kalendarium)

Föredrag Under ytan i relationer  – Se video som finns på startsidan
Hur kan våra relationer bli den tillgång som ger oss energi, glädje och livslust och inte motsatsen? Hur kan vi frigöra oss från sådant som på ett ohälsosamt sätt låser oss i vår ursprungsfamilj? Hur kan vi lösa problem i familjesystemet så att vi kan leva och älska helt och fullt?

Charlotte berättar utifrån metoden Familjekonstellationer hur vi kan finna kraftgivande och kärleksfulla lösningar till glädje för oss själva liksom för våra nuvarande par- och familjerelationer. Under kvällen görs en övning och/eller en uppställning som man även kan delta i om man så vill.

Bert Hellinger, tysk f.d. präst och psykoterapeut, har genom sitt terapeutiska arbete med familjesystem rönt stor uppmärksamhet världen över främst genom sina insikter om de dynamiker som sker omedvetet i familjer och som leder till lidande och ibland död. Genom att förstå hur samvetet verkar har han kunnat formulera de principer som han funnit styr familjesystem och som han kallar kärlekens ordningar.