Charlotte Palmgren erbjuder enskilda konsultationer, antingen live eller över zoom, 60-90 min utifrån ett systemiskt perspektiv*) på en frågeställning eller problem som klienten har. Hon använder sig av bordsdockor, golvmarkörer och visualisering för att gestalta problemställningen och en möjlig lösning.

*) Ett systemiskt perspektiv betyder att man sätter in klientens problem i en större kontext, t.ex. familjesystem eller arbetssystem.

Förfrågan görs över kontakt och bokning av tid mobil 0709-240663

Pris: 60 min SEK 1100 inkl. moms, 90 min SEK 1600 inkl. moms
(Sjukskriven, arb.lös, studerande 900 resp 1400 inkl. moms)

Presentation:
Charlotte Palmgren är grundare av f.d. Svenska Hellinger Institutet och utbildad vid PsykosyntesAkademin i Stockholm (1990-94). Charlotte arbetar som terapeut i egen praktik med enskilda och par och leder workshops och fördjupningskurser i Familjekonstellationer sedan 2001. Hon har studerat Hellingers familjesystemiska terapi sedan 1997. Charlotte har deltagit i ett flertal seminarier med Bert Hellinger och andra erfarna konstellationsledare i och utanför Europa och gått flera utbildningar i Familjekonstellationer och i Organisationskonstellationer.
Sedan 1998 har Charlotte organiserat flera seminarier och utbildningar med inbjudna utbildare.

År 2001 och 2002 inbjöd hon Bert Hellinger till Stockholm. Charlotte har också skrivit två böcker om Familjekonstellationer, ”Om du visste hur mycket jag älskar dig! Kärlekens kraft i familjerelationer” och ”Under ytan. Berättelser ur verkliga livet utifrån ett familjesystemiskt perspektiv”.