Kalendarium

Svenska Hellinger Institutet anordnar föredrag, workshops och utbildningar i och utanför Stockholm

SIFFOK (Svenska Institutet för Familj- och OrganisationsKonstellationer)
anordnar föredrag, workshops och utbildningar i och utanför Stockholm

Hösten 2020 börjar en Baskurs i Systemiska (Familje-)konstellationer och Organisationskonstellationer.
Se info under Fortbildning.

För övriga aktiviteter se Start-sidan.

Bor du utanför Stockholm och är intresserad organisera på orten där du bor så maila kontakt

 

 


 

Kalendarium

(för närmare info om innehåll se under evenemang)

VT 2020

Januari
24 Lecture in English about Family Constellations
24-25 Workshop in English, Life’s Constellations with Charlotte Palmgren

Februari
14 Föredrag med demo samt första workshopdagen
14-15 Workshop Livets konstellationer med Charlotte Palmgren

Mars
13 Föredrag med demo samt första workshopdagen
13-14 Workshop Livets konstellationer med Charlotte Palmgren

April
18-25 Självmedkänsla och Familjekonstellationer, Kreta, Grekland
24 Föredrag med demo samt första workshopdagen
24-25 Workshop Livets konstellationer med Charlotte Palmgren

Maj
22 Föredrag med demo samt första workshopdagen
22-23 Workshop Livets konstellationer med Charlotte Palmgren