Kalendarium

Svenska Hellinger Institutet anordnar föredrag, workshops och utbildningar i och utanför Stockholm

SIFFOK (Svenska Institutet för Familj- och OrganisationsKonstellationer)
anordnar föredrag, workshops och utbildningar i och utanför Stockholm

Våren 2021 börjar en Baskurs i Systemiska Familjekonstellationer.
Se info under Fortbildning.

För övriga aktiviteter se Start-sidan.

Bor du utanför Stockholm och är intresserad organisera på orten där du bor så mejla kontakt

 

 


 

Kalendarium

(för närmare info om innehåll se under evenemang)

VT 21

Med reservation för ändringar pga. rådande omständigheter under Corona-pandemin.
Februari
Lörd 13 Workshop Livets Konstellationer (Familjekonstellationer) med Charlotte Palmgren
Mars
Lörd 20 Workshop Livets Konstellationer (Familjekonstellationer) med Charlotte Palmgren
April
11-13 Modul 1 kurs / Basblock Familjekonstellationer, Modul 1 av 2
Maj
Lörd 15 Workshop Livets Konstellationer (Familjekonstellationer) med Charlotte Palmgren
28-30 Modul 2 kurs / Basblock Familjekonstellationer