Kalendarium

Svenska Hellinger Institutet anordnar föredrag, workshops och utbildningar i och utanför Stockholm

SIFFOK (Svenska Institutet för Familj- och OrganisationsKonstellationer)
anordnar föredrag, workshops och utbildningar i och utanför Stockholm

Hösten 2020 börjar en Baskurs i Systemiska (Familje-)konstellationer och Organisationskonstellationer.
Se info under Fortbildning.

För övriga aktiviteter se Start-sidan.

Bor du utanför Stockholm och är intresserad organisera på orten där du bor så maila kontakt

 

 


 

Kalendarium

(för närmare info om innehåll se under evenemang)

HT 2020

Med reservation för ändringar pga. rådande omständigheter under Corona-pandemin.

September
11-13 Start kurs/Basblock Familjekonstellationer, Modul 1 av 2
25-26 Workshop Livets Konstellationer (Familjekonstellationer) med Charlotte Palmgrener

Oktober
9-10 Workshop Livets Konstellationer (Familjekonstellationer) med Charlotte Palmgren

November
13-14 Workshop Livets Konstellationer (Familjekonstellationer) med Charlotte Palmgren