SIFFOK (Svenska Institutet för Familj- och OrganisationsKonstellationer)
anordnar föredrag, workshops och utbildningar i och utanför Stockholm

Våren 2022  erbjuds en ny  Baskurs och Fördjupningskurs i Systemiska Familjekonstellationer.
Se info under Fortbildning.

För övriga aktiviteter se Start-sidan och under Evenemang (under fliken Kalendarium).

Bor du utanför Stockholm och är intresserad organisera på orten där du bor så mejla kontakt

 

 


 

Kalendarium

(för närmare info om innehåll se under evenemang)

VT 2022

Workshops

Februari
Lörd 26 Workshop Livets Konstellationer (Familjekonstellationer) med Charlotte Palmgren, Stockholm 10-18.00, 

Mars
Lörd 12  Workshop Livets Konstellationer (Familjekonstellationer) med Charlotte Palmgren, ZOOM 10-13.30

April
Lördag 2 Workshop Livets Konstellationer (Familjekonstellationer) med Charlotte Palmgren, Stockholm 10-18.00

Maj
Lördag 2 Workshop Livets Konstellationer (Familjekonstellationer) med Charlotte Palmgren, Stockholm 10-18.00

Föredrag över zoom kl 19-21.00
Onsd 9 mars  – Missbruk
Onsd 6 april – Adoption
Onsd 11 maj – Abort, missfall