SIFFOK (Svenska Institutet för Familj- och OrganisationsKonstellationer)
anordnar föredrag, workshops och utbildningar i och utanför Stockholm

För aktiviteter se Start-sidan och under Evenemang (under fliken Kalendarium).

Bor du utanför Stockholm och är intresserad organisera på orten där du bor så mejla kontakt

 

 


 

Kalendarium

(för närmare info om innehåll se under evenemang)

VT 2023
Workshops live/fysiskt:

Stockholm:
Fred-lörd 17-18 febr
Fred-lörd 14-15 april
Fred-lörd 26-27 maj

Fredagar 18-21.00
Lördagar 10-17.00