Kalendarium

Svenska Hellinger Institutet anordnar föredrag, workshops och utbildningar i och utanför Stockholm

SIFFOK (Svenska Institutet för Familj- och OrganisationsKonstellationer)
anordnar föredrag, workshops och utbildningar i och utanför Stockholm

Hösten 2020 börjar en Baskurs i Systemiska (Familje-)konstellationer. Se info under Fortbildning.

För övriga aktiviteter se Start-sidan.

Bor du utanför Stockholm och är intresserad organisera på orten där du bor så maila info@siffok.se

 

 


 

Kalendarium

(för närmare info om innehåll se under evenemang)

VT 2020

Januari
24 Lecture in English about Family Constellations
24-25 Workshop in English, Life’s Constellations with Charlotte Palmgren

Februari
14 Föredrag med demo samt första workshopdagen
14-15 Workshop Livets konstellationer med Charlotte Palmgren

Mars
13 Föredrag med demo samt första workshopdagen
13-14 Workshop Livets konstellationer med Charlotte Palmgren

April
18-25 Självmedkänsla och Familjekonstellationer, Kreta, Grekland
24 Föredrag med demo samt första workshopdagen
24-25 Workshop Livets konstellationer med Charlotte Palmgren

Maj
22 Föredrag med demo samt första workshopdagen
22-23 Workshop Livets konstellationer med Charlotte Palmgren