Kalendarium

Svenska Hellinger Institutet anordnar föredrag, workshops och utbildningar i och utanför Stockholm

SIFFOK (Svenska Institutet för Familj- och OrganisationsKonstellationer)
anordnar föredrag, workshops och utbildningar i och utanför Stockholm

Våren 2022  planeras en ny  Baskurs i Systemiska Familjekonstellationer.
Se info under Fortbildning.

För övriga aktiviteter se Start-sidan och under Evenemang (under fliken Kalendarium).

Bor du utanför Stockholm och är intresserad organisera på orten där du bor så mejla kontakt

 

 


 

Kalendarium

(för närmare info om innehåll se under evenemang)

HT 21

Med reservation för ändringar pga. rådande omständigheter under Corona-pandemin.

Oktober
Lörd 16 Workshop Livets Konstellationer (Familjekonstellationer) med Charlotte Palmgren

November
Lörd 13 Workshop Livets Konstellationer (Familjekonstellationer) med Charlotte Palmgre