Under våren 2018 hade vi en baskurs i Organisationskonstellationer, 2×3 dagar med Svante Björklund.
Då intresset visar sig vara stort för fortbildning i Organisationskonstellationer planeras en ny Baskurs hösten 2020!
Förutsättning för deltagande att man gått minst en workshop i Familjekonstellationer eller Baskurs i Familjekonstellationer.

En längre utbildning planeras också vid tillräckligt antal deltagare. Förutsättning är att man gått baskurs i både Familjekonstellationer och Organisationskonstellationer.
Ledare; Svante Björklund, Christine Blumenstein-Essen

Är du intresserad gå en fortbildning skicka ett intresse-mejl till lkontakt

För frågor och info kontakta Charlotte Palmgren, pedagogisk ledare, på info@siffok.se