Området handledning vänder sig till dig som redan har utbildat dig inom konstellationer, arbetar med metoden och önskar handledning i densamma. I handledningen tar man upp egna praktikfall och får även möjlighet att  belysa egna frågeställningar med hjälp av deltagarna och tillsammans med handledaren. Nyheter inom konstellationsområdet presenteras också.

Handledning är också ett krav för dig som senare vill certifiera dig i metoden, läs mer nedan.

Att bli certifierad konstellatör

För att bli certifierad konstellatör förutsätts att man praktiserar och har praktiserat konstellationer minst två år antingen med enskilda klienter eller/och i workshops och har deltagit i handledningsgrupp minst 10 dagar. Därutöver ska man lämna in en skriftlig redogörelse för sin egen personliga och professionella process samt minst ett klientfall. Certifikat efter styrkt praktik och godkännande av inlämnade uppgifter.

OBS! Du kan delta i handledningstillfället utan att gå vidare mot certifiering. Fler handledningstillfällen kommer. 

För frågor och info kontakta Charlotte Palmgren, pedagogisk ledare, på kontakt