Under ytan framsida 140619 Under ytan – Berättelser ur verkliga livet utifrån ett familjesystemiskt perspektiv Boken beskriver mer än en verklighet i människors liv. Starka öden i familjehistorien, ibland generationer bakåt, påverkar vårt liv bortom vår medvetna kontroll. När vi får insikt om vad som pågår under ytan kan vi uppleva mer frihet att utvecklas och leva mer harmoniskt. Med berättelser ur sin praktik beskriver Charlotte Palmgren vad som finns både över och under ytan i familjer. Med hjälp av metoden Familjekonstellationer har hon medverkat till att fler än tusen personer har fått möjlighet att på ett nytt sätt förstå sig själva och sina liv. Sagt om boken: ”Jag är imponerad över hur du lyckats skriva en bok som passar alla läsare. Dels har du kortfattat och tydligt beskrivit vad familjekonstellationer är för nybörjare och nyfikna. Samtidigt ger du klargörande exempel som vidgar vyerna även för den som har mer erfarenheter av konstellationer. Det gör den här boken bra att gå tillbaka till som en uppslagsbok och för uppfräschning av sina kunskaper. Boken får extra djup och trovärdighet genom hur bjuder på din egen bakgrundshistoria.Dessutom har du lyckats med konststycket att skriva på en lättläst svenska, vilket jag uppskattar mycket. Då hamnar innehållet i fokus. Så vill jag har det som läsare! Tack för en mycket givande bok!”                      Margareta Lindvall Rolfhamre ”Boken ”Under ytan” ger målande beskrivningar av familjekonstellationer. De olika exemplen i boken ger inblick i vilka problem eller svårigheter som kan lösas med hjälp av konstellationer. Boken ger också en mångsidig förståelse för vad som kan vara grundorsaken till problemen eller svårigheterna. Det är intressant att läsa om vad som sker under en konstellation, vad det är som syns och hur svårigheterna löser upp sig. Boken visar på att vår värld, både den inre och yttre, är mer komplex och spännande än vad vi vanligtvis pratar om. Jag gillar boken skarpt. Kan varmt rekommendera  boken till alla som är nyfikna och som vill förstå sig själva och andra ur nya perspektiv.”                              Marija Stråt, beteendevetare, Karlstad Boken kostar SEK 120 och kan beställas och skickas med SEK 30 i portotillägg . Beställning görs genom att sätta in SEK 150 på pg 899442-8 eller bg 5574-2282 Care Of tillsammans med namn och adress.