Fortbildning i Familjekonstellationer våren 2018

Ledare: Svenska ledare
Ort: Stockholm och Göteborg

Svenska Hellinger Institutet anordnar en ny grundutbildning i systemiska konstellationer. .

Fortbildningen omfattar 18 dagar och börjar med ett BAS-block 2×3 dgr våren 2018.
Fördjupningskursen (4×3 dgr) planeras till hösten 2018.

Basblock 2×3 dagar:
Stockholm

Modul 1: 27-29 april
Ledare: Charlotte Palmgren
Göteborg
Modul 2: 1-3 juni
Ledare: Pille Naeris

Utbildningen förläggs till fredagar mellan kl. 13.00-19.00, lördagar 9.30-17.30 och söndagar 9.30-16.30.

Min. antal deltagare 12 personer.

Systemiska konstellationer
(Familje-, Organisations-, Strukturella konstellationer) är lösningsinriktade, tillsynes enkla men samtidigt djupgående. De kan användas i situationer från det djupt personliga i nära relationer och till andra mindre och större sammanhang, till exempel inom vård, socialtjänst, skola, företag och organisationer.Systemiska teorier visar hur djupt vi är förbundna med varandra i vår familj och i andra grupper som vi ingår i, på ett sätt vi ofta inte är medvetna om. Många problem och mycket lidande beror på den osynliga dynamik som finns i ett familje- eller gruppsystem och som omedvetet snärjer in oss. Det fenomenologiska tillvägagångssättet med systemiska konstellationer visar hur vi alla ingår i ett medvetandefält, bortom vårt vanliga medvetande, som innehåller information om det system vi är del av.

Med hjälp av metoden kan det vara möjligt att snabbt åskådliggöra underliggande dold dynamik och de själsliga processer som finns i familjesystem och i andra system. Man kan därigenom också möjliggöra en lösning på problem och situationer ur ett nytt frigörande perspektiv.

Vem kan delta?
Utbildningen riktar sig främst till dig som är verksam inom människovårdande yrken och som tycker det vore intressant att utvecklas genom att integrera detta arbetssätt med eget arbete inom landsting, näringsliv, skola, socialtjänst eller i annan egen verksamhet med människor.
Basblocket (6 dagar) är öppen för alla intresserade av en djupare personlig utveckling.

Utbildningen bygger på ett aktivt deltagande genom:
– att vara klient och representant i konstellationer
– att göra praktiska övningar i mindre grupper samt i storgrupp
– att leda konstellationer

För broschyr och program  se länk:
Basblock VT18
Broschyr Fortbildning

Intresseanmälan (ej bindande) till: svhinst@gmail.com
Boka-tidig-rabatt till 15 februari. Bindande anmälan från 1 mars.