FORTBILDNING I SYSTEMISKA (FAMILJE- och ORGANISATIONS-)KONSTELLATIONER 

Broschyr Fortbildning

Institutet anordnar en fortbildning i Systemiska Konstellationer. Erkända svenska och ibland utländska utbildare, som arbetar utifrån Bert Hellingers grundsyn, kommer att leda fortbildningen.

Systemiska konstellationer är lösningsinriktade, tillsynes enkla men samtidigt djupgående. De kan användas i situationer från det djupt personliga i nära relationer och till andra mindre och större sammanhang, till exempel inom terapi, vård, socialtjänst, skola, företag och organisationer.

Systemiska teorier visar hur djupt vi är förbundna med varandra i vår familj och i andra grupper som vi ingår i på ett sätt vi ofta inte är medvetna om. Många problem och mycket lidande beror på den osynliga dynamik som finns i ett familje- eller gruppsystem och som omedvetet snärjer in oss. Det fenomenologiska tillvägagångssättet med systemiska konstellationer visar hur vi alla ingår i ett medvetandefält, bortom vårt vanliga medvetande, som innehåller information om de system vi är del av.

Med hjälp av metoden kan det vara möjligt att snabbt åskådliggöra underliggande dold dynamik och de själsliga processer som finns i familjesystem och i andra system. Man kan därigenom också möjliggöra en lösning på problem och situationer ur ett nytt frigörande perspektiv.

Fortbildning Familjekonstellationer:
Fortbildningen riktar sig främst till dig som är verksam inom människovårdande yrken (terapeuter, socionomer, diakoner, sjuksköterskor, m.fl.) och som tycker det vore intressant att utvecklas genom att integrera detta arbetssätt med eget arbete inom landsting, näringsliv, skola, socialtjänst eller i annan egen verksamhet med människor.
Basblocket (2×3 dgr) är även öppet för andra yrkeskategorier och enskilda personer som önskar en djupare personlig utveckling. Fördjupning för professionella 5×3 dagar. Totalt för fortbildningen 21 dagar.

För att delta i fortbildningen förutsätts att man har deltagit i minst en workshop för Basblocket och 3 workshops för Fördjupningen och för att få ett diplom att man deltagit minst 90% av utbildningstiden. Intervju inför antagande till fördjupningskursen, dock ej till enbart basblocket som är öppet för alla.

Utbildningen ger inte kvalifikation att utöva psykoterapi eller rådgivning utan ska ses som ett komplement till egen yrkesverksamhet eller för personlig utveckling.

Utbildningen bygger på ett aktivt deltagande genom:
– att vara klient och representant i konstellationer
– att göra praktiska övningar i mindre grupper samt i storgrupp
– att leda konstellationer (Fördjupningsblocket)

Grundutbildningen (bas- och fördjupningsblock)
Utbildningen omfattar 21 dagar i 2 block (Basblock och Fördjupningsblock)
(bas 2 moduler x 3 dagar och fördjupning 5 moduler x 3 dagar).

Utbildningen förläggs till fredagar mellan kl. 13.00-19.00,
lördagar 9.30-17.30 och söndagar 9.30-16.30.

För program och datum se under fliken Kalendarium/evenemang på startsidan.

För frågor mejla över kontakt till Charlotte Palmgren

Fortbildning Organisationskonstellationer:
Institutet anordnar fortbildning för yrkesverksamma i Organisationskonstellationer. För att delta i fortbildningen förutsätts att man har deltagit i minst en workshop och i Basblocket Familj 2×3 dgr.

Utbildningen förläggs till fredagar mellan kl. 13.00-19.00,
lördagar 9.30-17.30 och söndagar 9.30-16.30.

För program och datum se under under fliken Kalendarium/evenemang på startsidan.

För frågor mejla över kontakt till Charlotte Palmgren