BASKURS I SYSTEMISKA (FAMILJE-)KONSTELLATIONER vt 2022
6 dagar, 3 moduler x 2 dagar

Plats: Stockholm
Datum: 18-20 februari, 19-20 mars, 23-24 april 2022
Tider: lördagar 10.00-18.00, söndagar 9.30-16.30.
Ledare: Charlotte Palmgren (se presentation nedan)

Institutet har sedan 2001 hållit baskurser med de grundläggande elementen i Bert Hellingers systemiska terapiform – Familjekonstellationer.
Baskursen är den första delen i den längre fortbildningen för främst verksamma i människorelaterade yrken.

Systemiska konstellationer är lösningsinriktade, tillsynes enkla men samtidigt djupgående. De kan handla om det djupt personliga i nära relationer, relationen till sin egen person och till sitt arbetsliv. Systemiska konstellationer kan användas i mindre och större sammanhang, exempelvis i terapi, inom vård, socialtjänst, skola, företag och organisationer.

Baskursen är öppen för alla intresserade oavsett bakgrund.

Baskursen är elementär för förståelsen av begreppet Familjekonstellationer, vars grundare är den tyske terapeuten Bert Hellinger. Den har fokus på familjen och hur insnärjdhet och lösningar kan se ut utifrån de olika dynamiker som visar sig i uppställningar.

Baskursen kan ses som en kurs i personlig utveckling, där du som deltagare får en djupare förståelse för dig själv genom ditt familjesystem. Den förståelsen är grunden för att sedan i Fördjupningskursen tillgodogöra dig vidare kunskaper och erfarenheter för att tillämpa Systemiska Familjekonstellationer i ditt liv och arbete.

Kompendiet som ingår är en sammanfattning av varje teoridel och ska ses som ett komplement till kursboken ”Om du visste hur mycket jag älskar dig!”.

Se fullständigt program Program BASBLOCK VT22 Sthlm

Presentation ledare:
Charlotte Palmgren är Dipl. Psykosyntesterapeut, utbildad vid PsykosyntesAkademin i Stockholm och arbetar i egen verksamhet som terapeut och kursledare sedan 1994. Hon har sedan 1997 studerat Bert Hellingers familjesystemiska terapi – Familjekonstellationer –  och har integrerat det i sitt arbete och leder workshops och kurser i Familjekonstellationer sedan 2001. Charlotte gått flera utbildningar i Familjekonstellationer och i Organisations-konstellationer och har deltagit i ett flertal seminarier med Bert Hellinger och andra erfarna konstellationsledare i och utanför Europa och 2001 grundade hon Svenska Hellinger Institutet, numera Svenska Institutet för Familje- och Organisationskonstellationer (SIFFOK). Sedan 1998 har Charlotte organiserat flera seminarier och utbildningar med inbjudna utbildare. År 2001 och 2002 inbjöd hon Bert Hellinger till Stockholm. Charlotte har också skrivit två böcker om Familjekonstellationer, ”Om du visste hur mycket jag älskar dig!” Kärlekens kraft i familjerelationer och ”Under ytan. Berättelser ur verkliga livet utifrån ett familjesystemiskt perspektiv”. Charlotte är grundare av ledare för f.d.Svenska Hellinger Institutet numera Institutet för Familje- och OrganisationsKonstellationer, och erkänd konstellatör i DGfS (Deutsche Gemeinschaft für Systemaufstellungen).