Hösten 2022:

WORKSHOP

Stockholm live/fysiskt
– fredagskvällar 23 september, 28 oktober och 25 november, kl. 18.00-21.00
– lördag 24 september, 29 oktober samt 26 november  kl. 10.00-17.00
Plats Tomtebogatan 6, Stockholm.

OBS! Nytt upplägg för deltagandet i workshops
Istället för att kunna boka en klientplats alternativt representantplats får man nu bara anmäla sig som deltagare rakt av! Förklaringen är den att när vi sitter i ringen tillsammans så är alla lika delaktiga i processen. Alla kommer få dela med sig av sina livsomständigheter och utifrån vad som känns energimässigt starkt ställer vi upp en konstellation. Detta betyder att jag kommer arbeta i process med hela gruppen, göra muntliga interventioner och så många uppställningar som hinns med under den givna workshoptiden.

Konstellationsarbetet bygger ju på att vi alla ingår i det energifält som byggs upp med hjälp av deltagarna, varför detta förfaringssätt i process är mycket kraftfullt med en synergieffekt där 1-1 blir 3 och inte längre 2. Dvs. ingen går hem tomhänt utan får mer med sig än vad man gav! Mystiskt, eller…? Men så sant!

Planerade workshops i höst
Stockholm
– fredagskvällarna 23 september, 28 oktober och 25 november, kl. 18.00-21.00
– lördag 24 september, 29 oktober samt 26 november, kl.10.00-17.00
Plats Tomtebogatan 6, Stockholm.
Du kan välja att vara med bara fredagskvällen eller lördagen eller båda dagarna.
Pris för samtliga deltagare
– fredagskvällar 400 privat, 500 företag (300 för sjukskrivna, pensionärer, studerande, arbetslösa)
– lördagar 800 privat, 1000 företag (600 för sjukskrivna, pensionärer, studerande, arbetslösa)
– fredagskväll och lördag 1000 privat, 1300 företag (700 för sjukskrivna, pensionärer, studerande, arbetslösa). Alla priser inkl. 25% moms, företag mot faktura eller kvitto på plats.
Minimum antal deltagare 8.

Fengersfors, Dalsland, 9-10 september
Se program Fengersfors 9-10 sept 22

För kurser se under Evenemang och på första sidan