Våren 2022:

WORKSHOP
Över zoom: lördag 12 februari, 12 mars kl. 10-13.30. Pris klient 1800, repr. 250
(stud., arbetslös, sjukskr., pensionär samt tidigare deltagare = klient 1600, repr. 150)
Stockholm live/fysiskt: lördagar 26 februari, 2 april, 7 maj kl. 10-ca18.00. Pris klient 2000, repr 600
(stud., arbetslös, sjukskr., pensionär samt tidigare deltagare 200 kr rabatt)

FÖREDRAG över zoom, kl. 19-21.00, inkl. demo-konstellation. Pris 200
Onsd 9 mars  – Missbruk

Onsd 6 april – Adoption
Onsd 11 maj – Abort, missfall

Ytterligare program kan komma att tilläggas.

För kurser se under Evenemang och på första sidan