Kurs i Personlig Utveckling med Familjekonstellationer
Basblock (2×3 dgr) öppen för alla.
(Kursen är första delen i en längre fortbildning för professionella, Bas 6 dgr + Fördjupning 12-18 dgr)

Datum: Ny kurs planeras till våren 2022

Kursen är ett stort steg framåt i den personliga processen med att lära känna dig själv bättre. Här kommer du få få utforska dina beteenden, känslor och mönster på ett annorlunda sätt genom att sätta in det i ett större sammanhang och främst utifrån ditt familjesystem.

Alltifrån det vi är små barn  förhåller vi oss till verkligheten som vi ser och upplever den. Den största mänskliga drivkraften är att få höra till, att vara inkluderad och inte exkluderas. För detta skaffar vi oss strategier för att få höra till familjen, kompisar, arbetet m.fl. grupper.

Mycket av vårt beteende och våra känslor grundlades redan som små barn i vår uppväxtfamilj och kommer att upprepas även i andra sammanhang och konstellationer. Som barn var det omöjligt att förstå det större sammanhanget man var inbäddad i. Därför skapar beteendemönstren ofta lidande för oss själva och problem i nya relationer. Det är också anledningen till att många söker terapi för att bättre kunna förstå och förändra sina mönster.

Basblocket, 2×3 dagar öppet för alla som vill fördjupa sin personliga process. Rekommenderas att man deltagit i minst en workshop i Familjekonstellationer. En fördjupningskurs 12-18 dagar planeras 2022 för professionella som önskar använda Familjekonstellationer i sitt yrke.

Deltagarna får lära sig grunderna i metoden samt praktisera innehållet i övningar i smågrupper.
Konstellationer med ledaren i storgrupp, där man tar upp egna frågeställningar.
Arbetsmaterial: Kompendium och boken ”Om du visste hur mycket jag älskar dig!” (150 kr)

Frågor  till Charlotte Palmgren, pedagogisk ledare 0709-240663