Kurs i Personlig Utveckling med Familjekonstellationer VT 21
Basblock (2×3 dgr) öppen för alla.
(Kursen är första delen i en längre fortbildning för professionella, Bas 6 dgr + Fördjupning 12 dgr)

Datum: 16-18 april och 28-30 maj 2021 (både live och digitalt)

Kursen är ett stort steg framåt i den personliga processen med att lära känna dig själv bättre. Här kommer du få få utforska dina beteenden, känslor och mönster på ett annorlunda sätt genom att sätta in det i ett större sammanhang och främst utifrån ditt familjesystem.

Precis som kroppen är ett system som består av olika delar som är inbördes beroende av varandra är familjen ett system där vi är inbördes beroende av varandra. En störning i systemet får konsekvenser och det blir en obalans som vi känner av och försöker hantera.

Alltifrån det vi är små barn  förhåller vi oss till verkligheten som vi ser och upplever den. Den största mänskliga drivkraften är att få höra till, att vara inkluderad och inte exkluderas. För detta skaffar vi oss strategier för att få höra till familjen, kompisar, arbetet m.fl. grupper.

Mycket av vårt beteende och våra känslor grundlades redan som små barn i vår uppväxtfamilj och kommer att upprepas även i andra sammanhang och konstellationer. Som barn var det omöjligt att förstå det större sammanhanget de var inbäddade i. Därför skapar beteendemönstren ofta lidande för oss själva och problem i nya relationer. Det är också anledningen till att många söker terapi för att bättre kunna förstå och förändra sina mönster.

Basblocket, 2×3 dagar öppet för alla som vill fördjupa sin personliga process. Rekommenderas att man deltagit i minst en workshop i Familjekonstellationer. En fördjupningskurs 12 dagar planeras för professionella som önskar använda Familjekonstellationer i sitt yrke.

Deltagarna får lära sig grunderna i metoden samt praktisera innehållet i övningar i smågrupper.
Konstellationer med ledaren i storgrupp, där man tar upp egna frågeställningar.
Arbetsmaterial: Kompendium och boken ”Om du visste hur mycket jag älskar dig!” (150 kr)

Kursledare: Gunilla Boivie. Det är med glädje och stort förtroende som jag överlåter ansvaret till Gunilla att leda Basblocket (tillika kurs i personlig utveckling) i vår.  Vi har tidigare samarbetat i tre år med utbildningar, där Gunilla har både assisterat och varit ansvarig för kursadministration. Tillsammans har vi nu arbetat fram programmet och det kompendium som kommer ingå i vår.
Gunillas CV gällande konstellationsarbetet finner du här

Kursen är förlagd till  Stockholm 2×3 dgr = totalt 6 dagar

Pga. pandemin är max antal deltagare fysiskt i lokalen 11 och 6 platser finns även över zoom (där man får en extra modul för att göra uppställningar).

Se fullständigt program:Program Kurs Familjekonstellationer VT21

Anmälningsformulär: http://forms.gle/Q6CrwH2STyRnMgWK6

Frågor  till Charlotte Palmgren, pedagogisk ledare 0709-240663