Workshop digitalt över zoom

Under året med pandemin har många av oss fått lära nya sätt att arbeta på. Jag har lärt mig verktyget Zoom för att kunna erbjuda workshop digitalt då det inte är möjligt att ha det fysiskt p.g.a. rådande restriktioner. Efter ett par test-workshops har jag nu hittat ett bra fungerade sätt att arbeta på. Jag använder mina dockor och andra symboler samtidigt som deltagarna får representera (eller vara klient).

De första två tillfällena är lördag 16 januari och lördag 23 januari kl. 9.45-13.00*) då jag gör 2 konstellationer och har plats för max 9 deltagare. Du kan anmäla dig till ett eller båda tillfällena. Priset  för en klientplats är 1600 och som representant 300. Vill du vara representant vid båda tillfällena är priset 500 kr.
*) Incheckning med en kvart för kontroll av att det tekniska 9.45 och kl 10.00 börjar själva workshopen.

Flera digitala workshops kommer att läggas upp här allteftersom. Det kan även komma att gälla de planerade workshops “live” om läget så kräver.

Info och anmälan till mig, Charlotte på chp@siffok.se