Workshop digitalt över zoom

Jag har lärt mig verktyget Zoom för att kunna erbjuda workshop digitalt då det inte är möjligt att ha det fysiskt, t.ex. för rådande restriktioner, eller att man inte vill eller har möjlighet komma till Stockholm.  Jag använder mina dockor och andra symboler samtidigt som deltagarna får representera personer som klienten väljer för sin konstellation.

Kommande tillfällen är lördag 12 februari och 12 mars, kl. 10-13.30 då jag gör 2 konstellationer och har plats för max 11 deltagare. Du kan anmäla dig till ett eller båda tillfällena. Priset för en klientplats är 1800 och som representant 250. Vill du vara representant vid båda tillfällena är priset 400 kr.
*) Incheckning med en kvart för kontroll av att det tekniska 9.45 och kl 10.00 börjar själva workshopen som håller på till ca 13.30, med paus.

Flera digitala workshops kommer att läggas upp här allteftersom. Det kan även komma att gälla de planerade workshops ”live” om läget så kräver.

Jag ger också enskilda konsultationer över zoom.

Info och anmälan till mig, Charlotte på chp@siffok.se