Workshop digitalt över zoom

Under året med pandemin har många av oss fått lära nya sätt att arbeta på. Jag har lärt mig verktyget Zoom för att kunna erbjuda workshop digitalt då det inte är möjligt att ha det fysiskt p.g.a. rådande restriktioner. Efter ett par test-workshops har jag nu hittat ett bra fungerade sätt att arbeta på. Jag använder mina dockor och andra symboler samtidigt som deltagarna får representera (eller vara klient).

Kommande tillfällen är lördag 11 september då jag gör 1-2 konstellationer och har plats för max 11 deltagare. Du kan anmäla dig till ett eller båda tillfällena. Priset för en klientplats är 1800 och som representant 200. Vill du vara representant vid båda tillfällena är priset 300 kr.
*) Incheckning med en kvart för kontroll av att det tekniska 9.45 och kl 10.00 börjar själva workshopen som håller på till ca 11.30.

Flera digitala workshops kommer att läggas upp här allteftersom. Det kan även komma att gälla de planerade workshops “live” om läget så kräver.

Jag ger också enskilda konsultationer över zoom.

Info och anmälan till mig, Charlotte på chp@siffok.se