Har du tidigare deltagit i en kurs i Systemiska (Familje-)konstellationer minst 6 dagar och vill arbeta utifrån metoden erbjuder Institutet en Fördjupning under 2022-23. Fördjupningskursen är tänkt som fortbildning för dig som arbetar inom ett vårdande yrke. Även andra intresserade kan komma på fråga. En antagningsintervju görs i samband med anmälan.

Program FÖRDJUPNING program ht 2022-vt23

Fördjupningskursen, 5 moduler x 3 dagar
Fokus i fördjupningskursen ligger i att du – förutom att få ytterligare kunskaper – kommer träna upp din färdighet i att själv kunna använda konstellationer både i individuella möten liksom i grupp i form av t.ex. workshops.

Förutom storgruppskonstellationer med kursledaren kommer du själv få leda konstellationer och få feedback och dela erfarenheter i smågrupper.

Mellan modulerna förväntas att deltagarna träffas i en träningsgrupp där ni ytterligare får möjlighet experimentera och testa era kunskaper tillsammans. Allt eftersom ni känner er mogna för det kan ni sen bjuda in vänner och bekanta att få testa det ni lärt er.

Ett mer omfattande kompendium och litteraturlista ingår. Kurslitteratur ”Om du visste hur mycket jag älskar dig” samt ”Under ytan” som köps separat.

Innehåll Fördjupningskursen:

–        Primära, sekundära, systemiska och meta-känslor
–        Speciella teman: abort, adoption, incest, offer, förövare, regnbågsfamilj, m.fl
–        Andra typer av konstellationer (ex. kroppen, delpersonligheter, arbetsrelaterade)
–        Inledande intervju med klienten och hur man samlar relevant information
–        Ledarens attityd och inre hållning
–        Arbete med enskilda klienter (figurer, golvmarkörer, visualisering)
–        Avbruten utsträckande rörelse och mamma-relationen specifikt (jmf. anknytning)
–        Att arbeta med trauma
–        Helande meningar och ritualer som hjälp i processen
–        Mer avancerade övningar i smågrupper och att pröva på att leda konstellation i storgrupp

__________________________________________________________________________________

Plats: Fortbildningen förläggs i Stockholm och Göteborg

Ledare: Charlotte Palmgren och Pille Naeris. (se separat presentation i detaljerat program)

Datum: Nya datum till hösten 2022.

Tider: fredagar 13.00-19.00, lördagar 9.30-17.30, söndagar 9.30-16.30.

Pris: Fördjupningskursen SEK 25 000 (inkl. moms för privatpersoner, plus moms för enskilda firmor och företag)
Boka-tidig-rabatt 1500 före 1 dec eller 500 före 1 februari

Avbokningsregler:
Tidigare än 60 dagar före kursstart (eller vid sjukdom mot läkarintyg) betalas avbokningsavgift 750 kr.
60-31 dagar före kursstart betalas 50% av kursavgiften.
30-0 dagar före kursstart betalas 100% av kursavgiften.

Anmälan och frågor: Charlotte Palmgren, chp@siffok.se