16-23 april 2020 i LendasOasen Kreta

Med en stärkt självkänsla och förmåga att känna själv-medkänsla är vi bättre rustade att möta livets motgångar. Vi kommer att använda metoden Familjekonstellationer för att du ska kunna uppnå en bättre själv-medkänsla och en mer kärleksfull relation till dig själv och andra. Du kommer att få hjälp att utforska beteenden, känslor och mönster på ett annorlunda sätt och delta i gestaltande konstellationer som belyser ditt familjesystem och för att se dina livsmönster i ett större sammanhang. Vi arbetar erfarenhetsbaserat och upplevelseinriktat med övningar och delande.

Läs mer i programmet Självmedkänsla och Familjekonstellationer (anmälan till Ann-Sofie Noryd)

Frågor om programmet till Charlotte på kontakt eller mobil O709-240663.